Accountancy

Het verlenen van diensten op het gebied van accountancy behoort samen met fiscale en bedrijfsadvisering tot onze kernactiviteiten.

Met een goede administratieve vastlegging van uw ondernemersactiviteiten en het samenstellen van de periodieke en jaarcijfers wordt immers de basis gelegd voor verdere fiscale en bedrijfsadvisering, met als doel het creëren van maximale effectiviteit in uw bedrijfsvoering.

Wij verzorgen voor u graag:

  • de (periodieke) controle van uw administratie;
  • de begeleiding en advisering bij de inrichting en opzet van uw (geautomatiseerde) financiële administratie;
  • tussentijdse rapportages (maand-, kwartaal- en halfjaarcijfers) op basis van de financiële administratie;
  • het samenstellen van de jaarrekening(en) van uw besloten vennootschap(pen), eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Indien gewenst is het ook mogelijk dat wij periodiek (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) bij u op locatie één of meer dagdelen aanwezig zijn en financieel-administratieve en/of fiscale ondersteuning bieden.

Zijn in voorkomende gevallen de diensten van een (register)accountant gewenst of vereist, bijvoorbeeld voor een accountantsverklaring, dan schakelen we hiervoor externe accountants in, zodat we onze cliënten te allen tijde een complete service kunnen aanbieden.