Bedrijfsadvisering

Ondernemerschap heeft veelal als doel het succesvol laten zijn van uw bedrijf.

Hiertoe bent u als ondernemer continu actief met het focussen op de markt en het streven naar duurzame resultaatverbeteringen. Wij zien het als een uitdaging om uw onderneming hierbij te begeleiden en te adviseren en fungeren graag als klankbord.

De rol die wij als bedrijfsadviseur voor onze cliënten vervullen, heeft vaak betrekking op:

  • het optimaliseren van de ondernemingsstructuur;
  • het begeleiden en adviseren bij aankoop, verkoop of samenwerking van ondernemingen;
  • het begeleiden en adviseren bij de waardebepaling van de activiteiten of aandelen van een onderneming;
  • het begeleiden en adviseren bij financieringsvraagstukken;
  • het samenstellen van bedrijfseconomische analyses, prognoses en begrotingen;
  • het adviseren inzake investeringsbeslissingen;
  • het begeleiden en adviseren bij bedrijfsvoerings- en strategische vraagstukken.