Fiscale advisering

Optimale advisering begint in onze visie met het kennen en je inleven in de situatie van de cliënt.

Wanneer wij uw administratie hebben gecontroleerd en op basis daarvan uw jaarrekening hebben samengesteld, weten we meestal al veel over uw onderneming. Hiermee is een eerste basis voor gerichte en pro-actieve advisering gelegd.

Tijdens de bespreking van de tussentijdse of jaarcijfers gaan we vervolgens dieper in op uw huidige fiscale en financiële positie en plaatsen de ontwikkelingen van uw bedrijf in een breder kader.

Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Kan de huidige fiscale positie nog verder worden geoptimaliseerd?
 • Worden de fiscale faciliteiten ten volle benut?
 • Is het niet voordeliger om uw privé auto op de balans te zetten?
 • Heeft uw onderneming (nog) de juiste juridische structuur?
 • Hoe zet u uw onderneming om in een BV?
 • Geeft de expansie van uw onderneming aanleiding om de vennootschappelijke structuur te herzien?
 • Zijn de managementovereenkomsten tussen de bestuurders en de werkmaatschappijen nog steeds up to date?
 • Zijn de afspraken tussen de aandeelhouders op de juiste wijze vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst?
 • Kiest u voor salaris of voor dividend?
 • Vindt de beloning van de directie en medewerkers fiscaal optimaal plaats?
 • Zijn de oudedagsvoorzieningen goed geregeld?
 • Op welke manier kan samenwerking, bedrijfsopvolging, reorganisatie of bedrijfsovername het beste plaatsvinden?

Lemmens Bedrijfsadvies BV heeft zich gespecialiseerd in de fiscale details van uw ondernemerschap. We zijn dan ook van mening zijn dat de MKB-ondernemer juist daarvan kan en graag wil profiteren. Het gaat dan vaak om het optimaliseren van de belastingheffing en het creëren van de fiscaal-juridische structuren en randvoorwaarden die het beste bij uw bedrijf passen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de invloed van en op de financiële, bedrijfseconomische en commerciële positie van uw onderneming.

Onze brede expertise en heldere aanpak zetten wij graag voor u in om een gericht advies nader uit te werken of een probleem op te lossen. Bij complexe adviesopdrachten schakelen we externe specialisten voor u in wanneer we signaleren dat bepaalde vraagstukken onze kennis of bevoegdheden te boven gaan. Hiertoe werken we nauw samen met diverse accountants, juristen, notarissen, subsidieadviseurs en andere specialisten en daarnaast maken we gebruik van het landelijke netwerk van het Register Belastingadviseurs. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan u optimaliseren en u houdt één aanspreekpunt.

Overigens verzorgen wij adviestrajecten niet alleen voor onze bestaande relaties; u kunt ons ook inschakelen naast uw huidige administrateur of accountant voor een “second opinion” of een eenmalige opdracht.

Naast fiscale advisering behoort het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften natuurlijk tot onze kernactiviteiten, evenals het onderhouden van de contacten met de diverse belastinginspecties en het samenstellen van bezwaar- en beroepschriften. Hierbij kunt u denken aan de aangiften inkomsten-, vennootschaps-en dividendbelasting en aan de aangiften omzet- en loonbelasting.