Missie en visie

Onze missie is het op een hoog kwaliteitsniveau adviseren en begeleiden van MKB-ondernemers.

Wij kunnen ondernemers begeleiden op fiscaal, financieel, bedrijfseconomisch en administratief gebied met een dienstenpakket dat fiscale advisering, accountancy en bedrijfsadvisering omvat.

Het doel van onze dienstverlening is het bereiken van maximale effectiviteit in de bedrijfsvoering van onze cliënten, zodat zij zich kunnen focussen op de versterking van hun marktpositie en duurzame resultaatverbeteringen tot stand kunnen brengen.

Door een goed geautomatiseerde kantoororganisatie met de nieuwste financiële, fiscale en CRM-software (wij werken o.a. met digitale cliëntdossiers) willen we bereiken dat we onze cliënten optimaal kunnen bedienen.

Onze werkwijze kenmerkt zich door het streven naar de hoogste kwaliteit en door een zeer betrokken, pro-actieve, enthousiaste en klantgerichte instelling, met een langetermijnvisie en het opbouwen van duurzame relaties als uitgangspunt.

In onze visie is het essentieel om cijfers en fiscale posities (zakelijk en/of privé) altijd te bekijken in het licht van de totale situatie waarin de cliënt zich begeeft. Ons streven is dan ook om een integrale benadering te hanteren waarbij we cijfers in een breder kader plaatsen en proberen te vertalen naar concrete adviezen, ook op strategisch niveau.

Wij streven naar continuïteit op lange termijn door middel van het verstevigen en uitbreiden van onze marktpositie in met name Oost-Nederland.